Heeft u vragen 020 684 0329

>>RECLAMELANGSDESNELWEG.NL aangesloten bij Ondern...

RECLAMELANGSDESNELWEG.NL aangesloten bij Ondernemersvereniging Westpoort

06-07-2016

RECLAMELANGSDESNELWEG.NL aangesloten bij Ondernemersvereniging Westpoort

RECLAMELANGSDESNELWEG.NL is sinds kort lid van de Ondernemersvereniging Westpoort. De vereniging is opgericht door Westpoort ondernemers met als platform ‘Samen Sterker’ en vertegenwoordigt Westpoort bedrijven en hun werknemers.

De kern van Samen Sterker
Elkaar leren kennen, het delen van ervaringen, een beroep doen op elkaars expertise en elkaar ondersteunen waar opportuun, vormen de kern en zijn de echte ‘voordelen’ van het lidmaatschap.

Het overlegorgaan
De vereniging is een overlegorgaan waarin directeuren/ceo’s/professionals/vestigingsmanagers hun stem kunnen laten horen t.a.v.:

 • de strategie van de vereniging
 • plannen voor verbetering en vernieuwing
 • dienstenpakket voor leden zoals bulk inkoop
 • voorzieningen voor onze Westpoort medewerkers zoals lokaal openbaar vervoer
 • belangenbehartiging richting de overheid en andere instellingen
 • de economische bron ‘Westpoort als Werkstad” en regio ‘vrijhaven’
 • de Amsterdam Economic Board met als doelstelling in de top 5 van Europa te komen.

Het netwerk,
Directeuren delen kennis en ervaring en vormen samen een invloedrijk netwerk. Het netwerk wordt verder versterkt door een veelvoud van contacten, deels op bestuursniveau, met andere organisaties waaronder MKB en VNO-NCW.

De lobby
De vereniging behartigt belangen van de Westpoort ondernemers en hun werknemers bij de overheid, politiek, politie, kennisinstellingen en ondernemersorganisaties. En ja, waar nodig, laten we ons ‘namens de leden’ nadrukkelijk horen in Amsterdam, Haarlem en Den Haag.

De serviceverlener
De vereniging biedt diensten aan zoals:

 • advies t.a.v. individuele vraagstukken
 • belangenbehartiging
 • collectieve inkoop van bemanning, beveiliging, energie, leasing, telecom & verzekering
 • databank van onderzoek en publicaties
 • de nieuwsbrief met informatie over ontwikkelingen en vorderingen